Chwedlau Chwim: Maelgwn Gwynedd
Rholiwch y ddelwedd drosodd i chwyddo i mewn
Chwedlau Chwim: Maelgwn Gwynedd

Chwedlau Chwim: Maelgwn Gwynedd - Meinir Wyn Edwards

£1.95

This is the fifth tale in the series of 5 books, aimed at children aged 7-9 years who are able to read independently. The story of Maelgwn who became king of Gwynedd in a very funny and unconventional way! The tale starts on the beach at Ynyslas, then we follow his adventures through Wales. He was a cruel, envious person; a murderer and a 'dragon of a man'.

English Description: Dyma'r bumed chwedl yn y gyfres o 5 llyfr, wedi'u hanelu at blant 7-9 oed sy'n gallu darllen yn annibynnol. Hanes Maelgwn a ddaeth yn frenin Gwynedd mewn modd hynod ddoniol ac anghonfensiynol! Mae'r chwedl yn cychwyn ar draeth Ynyslas, yna dilynwn ei anturiaethau trwy Gymru. Yr oedd yn berson creulon, genfigenus ; llofrudd a 'ddraig o ddyn'.

ISBN: 9781847710086

Awdur/Awdur: Meinir Wyn Edwards

Cyhoeddwr/Publisher: Y Lolfa

Dyddiad Cyhoeddi/Cyhoeddi: 2008-01-25

Tudalennau: 24

Iaith/Iaith: CY

Argaeledd/Argaeledd: Ar gael

Cyfnod Allweddol: 2

  • Pris cludiant arferol yw £3.95, gyda dosbarthiad AM DDIM ar gyfer pob archeb dros £75