Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Cloc y Dosbarth

Disgrifiad
Y cynnyrch hwn yw calon System Addysgu Amser EasyRead. Mae ei ddyluniad clir a'i system addysgu 3 cham syml yn ei gwneud hi'n hawdd iawn i blant ddysgu darllen yr amser o ran 'munudau heibio' a 'munudau' i'r awr. Dysgwch y system 3 cham i'ch plant a byddant yn gallu dweud yr amser cyn gynted ag y gallant adnabod rhifau yn hyderus - dyna ffordd wych o ddechrau elfennau amser y Cwricwlwm Cenedlaethol.
£30.00
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol