Pobl Pentre Bach: Coblyn o Broblem!

Disgrifiad
Mae Coblyn yn codi'n gynnar bob bore ac yn edrych ymlaen at ei ŵy wedi'i ferwi. Ond un bore, does dim wy! Wrth iddo fynd o amgylch y pentref yn chwilio am wy mae'n cwrdd â Mrs Migl Magl, Jac y Jwc, Bili Bom Bom a Sali Mali. Stori hyfryd yn seiliedig ar y cymeriadau sy'n byw ym Mhentre Bach.

Bob bore, mae Coblyn yn codi'n solas ac yn a'n mesur yn cael wy wy ferwi. Ond un bore, ond dim wy! Gwylio holi Mrs Migl Magl, Jac y Jwc, Bili Bom Bom a Sali Mali i weld os oes un ar gael yn y pentre. Stori nea yn yn yr amgylcheddau Pentre Bach.
£ 5.99
Uchafswm maint sydd ar gael.