Côr Glanaethwy - Haleliwia - Siop y Pethe
Rholiwch y ddelwedd drosodd i chwyddo
Côr Glanaethwy - Haleliwia - Siop y Pethe

Côr Glanaethwy - Haleliwia

£12.98
 • Rhifnod: Sain SCD2750
 • Label: Sain
 • Genre: Corawl
 • Fformat: Albwm
 • Dyddiad Rhyddhau: 2016

Ers ei sefydlu yn 1990 mae Ysgol Glanaethwy wedi rhyddhau saith albym o ganeuon, wedi cynnal miloedd o gyngherddau a sioeau, wedi teithio ledled y byd yn cystadlu a diddanu o Tsieina i Fwlgaria, o’r Eidal i Hwngari ac o’r Swistir i’r Weriniaeth Tsiec.

Fel rhan o ddathliadau’r ysgol yn 25ain, yn 2015, aeth Côr Glanaethwy ar daith i Batagonia, cystadlu yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen, Choir of the Year ac ar y gyfres Britain’s Got Talent. Roedd pob un o’u teithiau’n llwyddiant ysgubol. Daeth y côr hŷn i’r brig yn y categori agored yn Llangollen ac enillodd y côr plant hwythau eu categori yng nghystadleuaeth Choir of the Year. Bu’r daith i Batagonia, gan orffen trwy ganu yn Eglwys Gadeiriol Buenos Aires, yn binacl arall ar eu blwyddyn o ddathlu. Ac wedi eu llwyddiant ar Britain’s Got Talent fe aethant ar daith i brif neuaddau cyngerdd Prydain yn diddanu’r tyrfaoedd. Yn y flwyddyn newydd bydd aelodau’r côr yn teithio dros yr Iwerydd i Efrog Newydd i berfformio Cantata Memoria gan Karl Jenkins yn y Carnegie Hall gan barhau ar eu siwrnai ryfeddol sydd wedi ennill iddynt ddilyniant byd eang gan gynnwys tros ugain miliwn o wylwyr ar YouTube! Mae’r aelodau’n gobeithio y bydd eu holl gefnogwyr yn prynu ac yn mwynhau’r arlwy diweddara sy’n gymysgedd o’r llon a’r lleddf, yr hen a’r newydd. Diolch am brynu a mwynhewch y gwrando!

Yn y flwyddyn i ddod, bydd y côr yn teithio i Efrog Newydd i berfformio Cantata Memoria Karl Jenkins yn Neuadd Carnegie, gan barhau â'u hapêl fyd-eang sydd wedi golygu eu bod wedi denu dros 20 o olygfeydd ar YouTube! Mae eu haelodau ifanc bellach yn gobeithio y bydd eu dilynwyr yn gwerthfawrogi'r casgliad diweddaraf hwn o ganeuon, hen a newydd, mewn hwyliau brawychus a llawen ac mewn llawer o genres. Diolch am brynu'r albwm, a mwynhau'r gerddoriaeth.

Rhestr y Traciau

 1.   Benedictus
 2.   Blodeuwedd
 3.   Os Oes Gen i Gân i Chanu
 4.   Reach
 5.   Cantelina
 6.   Iesu Yw
 7.   River of Love
 8.   Y Weddi
 9.   Razzamatazz
 10.   O Gymru
 11.   Haleliwia
 • Pris cludiant arferol yw £3.95, gyda dosbarthiad AM DDIM ar gyfer pob archeb dros £75