Côr Godre'r Aran - Goreuon (1983-2003)

Disgrifiad
  • Rhifnod: Sain SCD2659
  • Label: Sain
  • Genre:
  • Fformat: Albwm
  • Dyddiad Rhyddhau: 2012

Casgliad gwych o oreuon Côr Godre’r Aran a recordiwyd rhwng 20 a XNUMX dan arweiniad Eirian Owen. GODRE'R ARAN
Côr Godre’r Aran – enw sy’n gyfystyr â chanu gorffenedig o safon broffesiynol. Dyma Gôr Meibion yn cynnwys llai na hanner cant o leisiau sy’n creu sain gyfoethog, apelgar, sy’n gyffrous a soniarus mewn uchafbwyntiau dramatig ac yn hudolus a llawn perswad mewn canu tyner, dwys.
Rwy’n cofio, beth amser yn ôl bellach, glywed Côr Godre’r Aran am y tro cyntaf – yr arweinydd oedd Tom Jones (mae ei fab yn aelod o’r côr presennol) a chydnabyddid y côr hwnnw’n feistri ar gelfyddyd canu cerdd dant. O’r dechrau cyntaf, roedd sain y côr yn unigryw, yn grwn a chyflawn ac yn medru cyfleu, yn gwbl ddiymdrech, y dramatig a’r dwys fel ei gilydd.
Pan ddaeth Eirian Owen yn arweinydd y côr, newidiwyd yn raddol o arddull y corau cerdd dant i arddull y corau meibion traddodiadol. Er hynny, mae sain lleisiau hudolus a thelynegol ardal Penllyn wedi ei throsglwyddo o’r côr cerdd dant gwreiddiol i’w ddisgynyddion, sef aelodau’r côr presennol, ac mae’r repertoire wedi ehangu i gynnwys yr hen a’r newydd o fyd traddodiad y corau meibion.

Ond nid yn unig newid arddull a repertoire wnaeth y côr, – dan arweinyddiaeth ysbrydoledig Eirian Owen mae wedi dod â dimensiwn newydd o ran safon perfformio i fyd y corau meibion. Mae’r teithiau byd-eang a’r llwyddiant cyson yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac Eisteddfod Ryngwladol Llangollen yn dyst i’w safon broffesiynol. Ar nodyn personol, rwy’n cyfrif eu perfformiad o Gwyniad Llyn Tegid mewn cystadleuaeth yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen yn un o’r perfformiadau gorau a gyflwynwyd o unrhyw un o’m darnau erioed. Gellir dweud fod sain y côr yn estyniad o’r teimlad sy’n berthnasol i’r geiriau – y farddoniaeth, a’r stori. Y neges sy’n dod gyntaf ac mae’r ensemble a’r ddisgyblaeth gorawl yn sicrhau bod y mynegiant a’r sain yn cael eu cynnal hyd ddiwedd pob brawddeg. ,Cystadleuaeth Radio Cymru ar gyfer Corau Meibion.

£ 5.99
Uchafswm maint sydd ar gael.