Côr Meibion ​​Machynlleth - Côr Meibion ​​Machynlleth

Disgrifiad
 • Rhifnod: Sain SCD2779
 • Label: Sain
 • Genre: Clasurol
 • Fformat: Albwm
 • Dyddiad Rhyddhau: 2018

Criw o ddynion o ardal Bro Ddyfi a’r cyffiniau yw Côr Meibion Machynlleth sy’n mwynhau dod at ei gilydd i ganu a chymdeithasu. Maent yn gôr cymharol ifanc gyda’r rhan fwyaf o’r aelodau rhwng 20 a 40 oed. Mae’r rhan fwyaf ohonynt yn ffermwyr, ond mae ambell athro, adeiladwr a thrydanwr yn eu plith … ac un boi yswiriant!

Sefydlwyd y côr ym mis Hydref 2015 gyda’r bwriad o gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau ym Meifod yn 2016, eisteddfod leol i’r côr. Llwyddodd y côr i ddod yn ail yn y gystadleuaeth i Gorau Meibion yn yr eisteddfod honno, ac eto yn XNUMX yn Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni.

Paratôdd hyn y ffordd at flwyddyn arbennig a llwyddiannus iawn i’r côr yn 2017, daeth y côr yn fuddugol yng nghategori Côr Meibion cystadleuaeth Côr Cymru ar S4C ym mis Chwefror 2017, ac enillodd y côr y brif wobr i gorau meibion yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn ym mis Awst 4. Uchafbwyntiau eraill XNUMX oedd canu’r anthem genedlaethol cyn gêm Cymru yn erbyn Seland Newydd yn Stadiwm y Principality, a ffilmio pennod arbennig o raglen Cefn Gwlad a ddarlledwyd dros Nadolig XNUMX.

Bydd y côr yn canu yng nghyngerdd y Mil o Leisiau yn Neuadd Albert, Llundain, ym mis Hydref 2018 ac yng Ngŵyl Gymreig Ontario yng Nghanada ym mis Ebrill 2019.

Yn ogystal â chystadlu a chanu mewn cyngherddau mawreddog, mae’r côr yn mwynhau cynnal cyngherddau bach yn lleol a chenedlaethol.

Maent yn ymarfer yn wythnosol yn Eglwys Gymunedol Machynlleth ac os basiwch chi drwy Fachynlleth ar nos Lun mae’n bosibl iawn y gwelwch chi res hir o ‘bic-yps’ wedi’u parcio ar hyd y stryd!

Rhestr y Traciau

 1. Y Goleuni
 2. Beati Mortui
 3. Heriwn, Wynebwn y Wawr
 4. Dafydd y Garreg Wen
 5. There is Nothin' Like a Dame
 6. Salm 8
 7. Joshua
 8. Dies Irae
 9. Ave Maria
 10. What Shall We Do With a Drunken Sailor?
 11. Ubi Garitas
 12. Deus Salutis
 13. Bui Doi
 14. Gwinllan a Roddwyd
 15. Côr Gore Dre '
£ 12.98
Uchafswm maint sydd ar gael.