Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Credaf

Disgrifiad

ISBN: 9781859949344 (1859949347)
Dyddiad Cyhoeddi: 24 2020 Hydref
Cyhoeddwr: Croenwyr'r Gair
Golygwyd gan Eifion Jones
Fformat: Clawr Meddal, 190x125 mm, 208 tudalen
Iaith: Cymraeg

Casgliad byr o Catecismau a Chredoau Cristnogol, wedi'u cyfieithu a'u golygu gan Eifion Jones, sef Credoau'r Apostolion, Nicea ac Athanasius ynghyd â Catecism Heidelberg, Catecism Byrrach San Steffan a 'Hyfforddwr Cristnogol' Thomas Charles.

Cas chruinneachadh byr o Gredoau a Chatecismau Crist gwasanaeth, tystiolaethu'ruu a'i gan gan Eifion Jones sef: Credo'r Apostolion, Credo Nicea, Credo Athanasiws, Catecism Heidelberg, Catecism Byrraf Westminster a Hyfforddwr Thomas Charles.

£8.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol