Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Curig a'r Morlo Gareth F. Williams

Disgrifiad

ISBN: 9780860742548 Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Darluniwyd gan Siôn MorrisAddas ar gyfer oedran 7-9 neu Gyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 198x129 mm, 48 tudalennau
Iaith: Cymraeg

Disgrifiad
Llyfr i blant 7-9. Mae Curig yn syndod pan fydd sêl yn dweud wrtho am gicio tun i'r môr. Ond mae gwaeth i ddod pan fydd y sêl yn ei arwain o gwmpas ac yn dangos y llanast ofnadwy a achosir gan y llygredd annymunol y mae pobl yn ei greu. Stori drawiadol a chyffrous a adroddir mewn odl, am ein cyfrifoldebau i ofalu am y byd.

Llyfr i blant 7-9 blwydd oed. Mae Curig yn cael syndod mawr wrth sôn am y ffordd wrth y môr. Ond mae gwaeth i ddod i mewn i fyd natur. Stori-sy'n-odli fachog, antur, law yn llaw â'r byd.
£5.95
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol