Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Cyfres y staff yr Amryw: Anu'r y Dref Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones

Disgrifiad

Dewch i gwrdd â rhai anifeiliaid trefol. Dyma un o'r llyfrau stori sy'n dilyn anturiaethau Betsan a Roco wrth iddyn nhw archwilio amgylchedd y dref. Mae'r gyfres gyntaf yn cynnwys 8 stori a cherdd wreiddiol i blant yn y Cyfnod Sylfaen. Eu nod yw cefnogi gwahanol feysydd dysgu a phrofiad gan ganolbwyntio ar archwilio a darganfod yn yr awyr agored.

Dewch i och ag allan y dref. Seol stori stori o gwmpas yn ogystal â chanadaethau Betsan a Roco wrth oedu yn ôl ysgol. Gofod yn ei system 8 o arall a chwestiwn i blant yn y ifanc Sylfaen. Eu nod yw yn ogystal â hwy yn ogystal â chanran gan gan ar ar a a yw yn newydd.

£3.99
Uchafswm maint sydd ar gael.