Cyfres Byd Bach: Fy Nghorff - Llyfr Bwrdd Cyntaf Christiane Gunzi

Disgrifiad

ISBN: 9781843239253 Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2008
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addaswyd / Cyfieithwyd gan Sioned Lleinau.Addas ar gyfer oedran 0-5. Fformat: Clawr Caled, 150x120 mm, 34 tudalennau
Iaith: Cymraeg

Disgrifiad
Llyfr bwrdd cadarn yn cyflwyno rhannau o'r corff trwy eiriau a lluniau. Llyfr mewn cyfres sy'n rhan o gyfres sydd wedi ei datblygu, gyda chymorth ymgynghorwyr addysg, i gyflwyno cysyniadau megis rhifo, lliw, a maint i blant ifanc iawn, yn ogystal â chyfoethogi eu geirfa sylfaenol. Addasiad Cymraeg o My World: My Body.

A sturdy board book introducing parts of the body through words and pictures. A book in a series developed with the aid of educational advisers to introduce concepts such as counting, colour, and dimension to young children, as well as enriching basic vocabulary. A Welsh adaptation of My World: My Body.
£ 4.99
Uchafswm maint sydd ar gael.