Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Cyfres Catherine Barr: Stori Newid Hinsawdd

Disgrifiad

ISBN: 9781849675376 (1849675376)
Dyddiad Cyhoeddi: 23 Chwefror 2021
Cyhoeddwr: Rily
Darluniwyd gan Amy Husband, Mike Love
Addasiad / Cyfieithwyd gan Siân Lewis
Fformat: Clawr Meddal, 276x242mm, 40 tudalen
Iaith: Cymraeg

Llyfr y Mis i Blant: Mawrth 2021

Gan gyfuno hanes a gwyddoniaeth, mae'r llyfr hwn yn darlunio'r newidiadau yn hinsawdd y Ddaear, o ddechreuadau'r blaned a'i atmosffer, hyd at y chwyldro diwydiannol a gwawr peirianwaith. Caiff darllenwyr ifanc ddysgu am achosion newid hinsawdd megis ffermio ffatri a llygredd, ynghyd â'r effeithiau y caiff newid hinsawdd ar ddynoliaeth ac anifeiliaid ar draws y byd.

Combining history with science, this book charts the changes in our Earth's climate, from the beginnings of the planet and its atmosphere, to the Industrial Revolution and the dawn of machinery. Kids will learn all about the causes of climate change, such as factory farming and pollution, and the effects that climate change has on humans and animals across the world.

£6.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol