Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Cyfres Cymeriadau Difyr: Stryd y Rhifau (Pecyn)

Disgrifiad

ISBN: 9781783901463 (1783901462)
Dyddiad Cyhoeddi: 14 Mawrth 2018
Cyhoeddwr: Canolfan Peniarth
Golygwyd gan Lowri Lloyd, Catrin Evans-Thomas
Darluniwyd gan Elena D'Cruze-Reynolds
Fformat: Clawr papur
Iaith: Cymraeg

Set o 21 llyfr stori i blant 3-5 oed. Mae pob llyfr yn canolbwyntio ar gymeriad rhif, ac yn gymorth i hybu adnabyddiaeth plant o rifolion penodol mewn ffordd hwyliog a chyffrous

A set of 21 story books for children betweeen 3-5 years old. Each book introduces a new number as a character, and focuses on helping children to recognise numerals by using fun and exciting methods.

Tabl Cynnwys:
21 Llyfr -

Sara Sero
Alun Un
Deio Dau
Twm Tri
Pedr Pedwar
Pwmp Poli
Cati Chwech
Sami Saith
Wali Wyth
Nia Naw
Deg Dilys
Rhifau Coll
Rhifo 'Nôl ac Ymlaen
Dyblu
Odrifau ac Eilrifau
Deg Drych Dilys
Cyfri Fesul Dau
Trefnolion
Bingo!
Y Ffair
Y Picnic
£50.00
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol