Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Y Fferm

Disgrifiad

ISBN: 9781845275327 Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2015
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Addas ar gyfer oedran 9-11 + neu Gyfnod Allweddol 2 / 3 Fformat: Clawr Meddal, 235x172 mm, 64 tudalennau
Iaith: Cymraeg

Disgrifiad
Y drydedd yn y gyfres o lyfrau sy'n archwilio cynefinoedd Cymru. Mae'r gyfrol yn canolbwyntio ar y bywyd gwyllt sy'n ffynnu ochr yn ochr â'r da byw a'r cnydau ar dir fferm Cymru, o'r glastir i'r ucheldir, gan ddisgrifio y cyfoeth o anifeiliaid, adar, trychfilod, ymlusgiaid, planhigion a choed sy'n gwneud tir Cymru mor nodedig.

The third title in the Cynefin series, aimed at children and adults alike. This book deals with the wildlife that flourishes alongside farm animals and crops on Welsh farmland, from pasture to highland, describing the rich diversity of birds, insects, reptiles, plants and trees that makes the land in Wales so distinctive.
£6.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol