Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Cyfres solas Mewn Dim: Cam Llipryn Llwyd (Cardiau Fflach)

Disgrifiad

ISBN: 9780862438135 (0862438136) 

Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2006

Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont

Addas ar gyfer oedran 0-5.Fformat: Taflenni

Cofiant cynhwysfawr ac arloesol am fywyd a gwaith y bardd, y llenor a'r ysgolhaig T. Gwynn Jones (1871-1949).

A pioneering and comprehensive biography of the life and work of poet, writer and scholar T. Gwynn Jones (1871-1949).

Casgliad o ddeunydd sy'n addas ar gyfer plant dan 5 oed; gan gynnwys cardiau fflach a phoster o'r wyddor.

Cas chruinneachadh o laghu'r dull ar y planhigyn dan 5 oed; croenir solas yn ôl, a phoster o'r ŵor.

£6.95
Uchafswm maint sydd ar gael.