Cyfres Gweld Sêr: 3. Cyfrinach Ffion

Disgrifiad

ISBN: 9781845271596

PDyddiad cyhoeddi: Mai 2008
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst

Addaswyd / Cyfieithwyd gan Emily Huws.

Addas ar gyfer oedran 9-11 neu Gyfnod Allweddol 2

Fformat: Clawr Meddal, 200x128 mm, 144 tudalennau

Iaith: Cymraeg

Addasiad o lyfr lliwgar i blant. Mwy o antur yn ysgol ganu Plas Dolwen. Mae Fflur a Ffion, y modelau talentog, yn denu'r criw ffilmio i Plas Dolwen. Efeilliaid ydyn nhw ac maen nhw wedi arfer gwneud popeth gyda'i gilydd. Felly pam mae Ffion felly mor anhapus? A fydd Fflur yn darganfod cyfrinach Ffion cyn ei bod hi'n rhy hwyr?

An adaptation of a colourful book for children. More adventure at the Plas Dolwen singing school. Fflur and Ffion, the talented models, attract the filming crew to Plas Dolwen. They're twins and they're used to do everything together. So why is Ffion therefore so unhappy? Will Fflur find out Ffion's secret before it's too late?

£ 4.95
Uchafswm maint sydd ar gael.