Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Cyfres Hoff Emynau: 7. Gwahoddiad Amrywiol / Amrywiol

Disgrifiad

Mae Côr Godre'r Garth, dan arweinyddiaeth Steffan Huw Watkins, wedi creu'r CD hwn o 15 o emynau traddodiadol a modern. Mae llyfryn yn cyd-fynd â'r CD sy'n cynnwys geiriau a cherddoriaeth yr emynau poblogaidd hyn, ynghyd â nodiadau cefndir ar fywydau'r cyfansoddwyr a'r emynwyr.

Cas chruinneachadh o 15 o emynau solas a modern, yn dra cryno-solas o Gôr Godre'r Garth, dan dra Steffan Huw Watkins, yn eu canu. Ceir rhyddhaolynyn yn drwm y solas a'r tonau neais â inni ar oed a chan y ywyrwyr a'r allan.

£14.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol