Cyfres Nansi a Nel: Nansi a Nel a'r Cwestiwn

Disgrifiad

ISBN: 9781845214685

Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2011
Cyhoeddwr: CAA Cymru, Aberystwyth

Golygwyd gan Delyth Ifan

Darluniwyd gan Roslyn Schwartz

Addasiad / Cyfieithwyd gan Catrin Elan.

Addas ar gyfer oedran 0-7 neu Gyfnod Allweddol 1

Fformat: Clawr Meddal, 153x153 mm, 32 tudalennau

Iaith: Cymraeg

Mae'r chwiorydd man geni mewn naws athronyddol heddiw. Maen nhw'n gofyn y cwestiwn Pwy ydyn ni? Gan fod tyrchod daear bach penderfynol, aethon nhw ati i geisio dod o hyd i'r ateb i'r cwestiwn pwysig hwn. Maen nhw'n ceisio bod yn bysgod, ac yn penderfynu gan nad ydyn nhw'n byw mewn dŵr, na allan nhw fod yn bysgod o bosib. Maen nhw'n meddwl a ydyn nhw'n adar ond yn dod i'r casgliad na allan nhw fod yn adar.

Mae Nansi a Nel, y tyrchod bywiog a chwareus, yn allan pob cyhoeddus dulllas fel mae'n dda i gael o o hwyl. Mae eu hoptimistiaeth yn heintus, a fydd eu hanturfedd yn dod â gwên i caisau plant bach ymhob dyn. Addasiad o Y Chwiorydd Mole a'r Cwestiwn.

£ 3.99
Uchafswm maint sydd ar gael.