Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Cyfres Strach: Coed Du

Disgrifiad

ISBN: 9781848514874 (1848514875)
Dyddiad Cyhoeddi: 15 Mehefin 2012
Cyhoeddwr: Gomer
Addas ar gyfer oed 9-11+ neu Gyfnod Allweddol 2/3
Fformat: Clawr Meddal, 195x128mm, 184 tudalen
Iaith: Cymraeg

Mae carcharor rhyfel Almaenig yn dianc o'r gwersyll ger Pen-y-bont ar Ogwr. Dau frawd digon cyffredin yw Dyfrig a Moi sy'n byw gyda'u mam ym mhentref Bont Ddu. Fel llawer o ddynion eraill y pentref, mae eu tad yn ymladd yn Ffrainc, ond pwy sy'n cuddio yn y goedwig gerllaw'r pentref?

A German prisoner of war escapes from a POW camp near Bridgend. Two ordinary boys, Dyfrig and Moi, live with their mother in a terraced house in the village of Bont Ddu nearby. Like others in the village, their father is away fighting in France, and four young men from the village have already been killed.

£5.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol