Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Cyfres Wenfro: Llanast Llwyr Llinos Mair

Disgrifiad

ISBN: 9781848518568 Dyddiad Cyhoeddi Ionawr 2016
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas ar gyfer oedran 0-7 neu Gyfnod Allweddol 1 Fformat: Clawr Meddal, 215x215 mm, 32 tudalennau
Iaith: Cymraeg

Disgrifiad
Rhan o adnodd addysgol bywiog am ailgylchu'n greadigol ar gyfer disgyblion yn y Cyfnod Sylfaen. Mae'n gynnar ym mis Mai, ac mae Mam-gu Iet-wen a'i ffrindiau yn treulio'r diwrnod yn clirio ac ailgylchu sbwriel sydd wedi ei adael ar gae Dôl-wen.

Rhan o 'Hwyl hwyliog' yn y Cyfnod Sylfaen. Mae’n dechrau mis Mai, ac mae Mamgu ar gael i’w dreulio yn ystod y dydd yn casglu ac yn ail-gylchu a’u hailddefnyddio sbwriel.
£4.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol