Cyfres y Ffordd: Pam Cristnogaeth? Gwynn Williams

Disgrifiad

ISBN: 9781850492689 Dyddiad Cyhoeddi Mai 2019
Cyhoeddwr: Gwasg Bryntirion Press, Pen-y-bont ar Ogwr
Fformat: Clawr Meddal, 148x148 mm, 24 tudalennau
Iaith: Cymraeg

Disgrifiad
Nid ymgais sydd yma i brofi neu amddiffyn y ffydd Gristnogol - yn hytrach rydym am i'r Beibl fel Gair Duw gael ei esbonio'n glir. Gwnawn hyn gan wybod fod y Beibl yn dangos y ffordd i wir fywyd. Rydym hefyd â hyder y bydd yr Un sydd wedi'n creu yn dangos, trwy ei air, ei fod yn real ac am ddod yn agos at bob un sy'n troi ato.

This booklet is not an attempt at proving and defending the Christian faith - our aim is to ensure that the Word of God is explained clearly. We do this, knowing that the Bible shows the way to everlasting life. We are also confident that our Creator will show, through his word, that he is real and wishes to draw near to all who turn to him.
£ 1.00
Uchafswm maint sydd ar gael.