Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Cyfri'n Cewri - Hanes Mawrion ein Mathemateg

Disgrifiad

ISBN: 9781786835949 (1786835940)
Dyddiad cyhoeddi 06 Gorffennaf 2020
Cyhoeddwr: Gwasgíon Cymru / Gwasg Prifysgol Cymru, Caerdydd
Fformat: Clawr Meddal, 217x139mm, 172 tudalen
Iaith: Cymraeg

Darganfyddwch pam y mae mathemateg yn rhan naturiol a hanfodol o'n diwylliant, sy'n gorwedd yn gyfochrog â chanu a barddoni, a pham y mae hanes ein mathemateg yn rhan mor bwysig o'n treftadaeth. Mae'r gyfrol hon yn dathlu bywyd a gwaith mathemategwyr a gysylltir â Chymru.

Find out why mathematics is a natural and integral part of our culture, which runs parallel with music and poetry, and why its history is such an important part of our heritage. This volume celebrates the lives and work of mathematicians connected with Wales.

£11.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol