Daearyddiaeth - Astudio a Dehongli'r Byd a'i Bobl Marie Busfield, Hywel Griffiths, Cerys Jones, Rhys Jones, Rhys Dafydd Jones

Disgrifiad

This exciting and comprehensive book covers a wide range of themes studied as part of the subject of Geography, including human, physical and environmental processes. It is suitable for A-level students, as well as those studying Geography at University.

Mae'r llyfr cyffrous a chynhwysfawr hwn yn ymdrin ag amrediad eang o themâu a astudir fel rhan o bwnc Daearyddiaeth, gan gynnwys prosesau dynol, ffisegol ac amgylcheddol. Mae'n addas i fyfyrwyr Safon Uwch, ynghyd â'r rheiny sy'n astudio Daearyddiaeth yn y Brifysgol.

£ 8.99
Uchafswm maint sydd ar gael.