Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Daear Awd - Astudio a Dehongli'r Byd a'i Bobl Marie Busfield, Hywel Griffiths, Cerys Jones, Rhys Jones, Rhys Dafydd Jones

Disgrifiad

Mae'r llyfr cyffrous a chynhwysfawr hwn yn ymdrin ag ystod eang o themâu a astudiwyd fel rhan o bwnc Daearyddiaeth, gan gynnwys prosesau dynol, corfforol ac amgylcheddol. Mae'n addas ar gyfer myfyrwyr Safon Uwch, yn ogystal â'r rhai sy'n astudio Daearyddiaeth yn y Brifysgol.

Gofrestr Allanolous a chynllunfawr hwn yn einrinrin ag am wybodaeth eang o themâu a theoriir fel rhan o bwnc Daear Art, gan oonaethu'r system, ffisegol ac iawn. It appropriate i fyfyrwyr Safon Uwch, ynghyd with the authority rheiny Astudio Daearyddiaeth in Brifysgol.

£8.99
Uchafswm maint sydd ar gael.