Dafydd Edwards - Goreuon

Disgrifiad
  • Rhifnod: Sain SCD2573
  • Label: Sain
  • Genre: Clasurol
  • Fformat: Albwm
  • Dyddiad Rhyddhau: 2007

Casgliad o ganeuon mwyaf poblogaidd y tenor Dafydd Edwards oddi ar y recordiau canlynol: Bugail Aberdyfi (SAIN CXNUMX), Myfanwy (SAIN CXNUMX), Daear Las Fy Mro (SAIN CXNUMX), The Impossible Dream (SAIN SCDXNUMX)

Yn ddi-os, llais y tenor yw’r un sy’n apelio gyntaf atom ni’r Cymry, ac o’r holl denoriaid poblogaidd a fu’n canu a recordio yng Nghymru dros y tri degawd diwethaf, Dafydd Edwards yw’r un a’r rhychwant ehangaf o arddulliau. Daeth i fri ar lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol fel tenor clasurol ac fel datgeinydd Cerdd Dant, a chlywir enghreifftiau o’r ddau fath o ganu yn y casgliad cyfoethog hwn. Ond fe glywir hefyd ganeuon gwerin a chyfoes, gan gynnwys addasiadau Cymraeg o ganeuon pop fel Bridge over troubled water (Paul Simon), a chaneuon allan o sioeau cerdd megis Memory (allan o “Cats” gan Andrew Lloyd Webber) a Chân Pedr (allan o “Gorffenwyd” gan Hefin Elis). Gyda’i lais clir a’i ynganu croyw, mae Dafydd Edwards wedi dyfnhau ein gwerthfawrogiad o rai o’n hoff gerddi megis “Seimon fab Jonah” (I.D.Hooson). Ychwanegwch at y rhain ganeuon operatig, emynau a chaneuon gwerin, ac fe gewch wledd fel yr un a glywir ar y Cryno-Ddisg yma o oreuon yr amaethwr o Geredigion.

£ 9.99
Uchafswm maint sydd ar gael.