Dafydd Iwan - Emynau

Disgrifiad
 • Rhifnod: Sain SCD2731
 • Label: Sain
 • Genre: Crefyddol
 • Fformat: Albwm
 • Dyddiad Rhyddhau: 2015

Roedd recordio’r emynau hyn yn brofiad hollol wahanol i mi. Wedi hanner canrif o recordio fy nghaneuon i fy hun, hynny yw, caneuon sy’n ceisio dweud beth sydd gen i i’w ddweud, mewn arddull yr oeddwn i’n gyfforddus ag o, roedd ceisio mynd dan groen caneuon pobol eraill, a’r rheini, er mor gyfarwydd, yn glasuron o emynau, yn her a hanner. Mae’r emynau hyn yn rhan ohonof bellach, a minnau wedi fy magu yn eu cwmni erioed, ond mae hynny yn gwneud yr her yn fwy. Emynau wedi eu cyfansoddi i’w canu gan gynulleidfa ydyn nhw’n bennaf, ac fe’u dewisais am fod yr alawon yn apelio, a’r geiriau mor rymus, ac yn golygu cymaint mwy na’r ystyr yn unig. Ac wrth eu canu eto, roedd crefft y geiriau yn dod fwyfwy i’r amlwg; efallai nad yw’r eirfa a’r ieithwedd mor gynefin inni bellach, ond mae rhyw hud a nerth ynddyn nhw sy’n cipio’r anadl. A doeddwn i erioed o’r blaen wedi sylwi, er enghraifft, fod pob llinell yn emyn mawr Edward Jones, “Cyfamod hedd”, yn llinell o gynghanedd sain, o stumio rhywfaint ar y rheolau.
Mae’n gasgliad personol yn yr ystyr fod yr emynau wedi eu dewis am eu bod yn ffefrynnau arbennig, a gobeithio y cewch chithau flas ar glywed eu cyflwyno gyda chyfeiliant ychydig yn wahanol i’r arfer. Nid fy mwriad oedd creu casgliad “modern” yn ystyr arwynebol y gair hwnnw, ond ceisio cyfleu mawredd a swyn y campweithiau cyfarwydd hyn mewn arddull addas a synhwyrol. Rwy’n ddiolchgar iawn i Hefin yn arbennig, a Siôn y peiriannydd, am helpu henwr i wneud y gorau o adnoddau sy’n dechrau dadfeilio, a hefyd i Gôr Dre a Siân, a Mirain, Ffion ac Elain am eu cyd-ganu hyfryd, yn ogystal ag aelodau’r “Band”, Charli Britton, Hefin, Wyn Pearson a Pwyll ap Siôn am eu cyfeiliant.

Rhestr y Traciau

 1. Gwahoddiad
 2. Saron
 3. Navarre
 4. Lausanne
 5. Gwerthwyr
 6. Sgwâr Wilton
 7. Agnus Dei
 8. Hen Ddarbi
 9. Amazing Grace
 10. Berwyn
 11. Dim Ond Iesu
 12. Gwenyn Sant
 13. Theodora
 14. Bydd Canu yn y Nefoedd
£ 12.98
Uchafswm maint sydd ar gael.