Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Darllen yn Well: Byw Bywyd i'r Eithaf

Disgrifiad

ISBN: 9781913245122 (1913245128)
Dyddiad cyhoeddi 02 2020 Gorffennaf
Cyhoeddwr: Atebol, Aberystwyth
Wedi'i Addasu / Cyfieithu gan Testun Cyf.
Fformat: Clawr Meddal, 210x148 mm, 264 tudalen
Iaith: Cymraeg

Addasiad Cymraeg o Living Life to the Full gan Dr Chris Williams. Ydych chi am deimlo'n hapusach, dod o hyd i amser i chi a goresgyn problemau? Mae Byw Bywyd i'r Eitha' yn dysgu strategaethau lles pwerus i chi yn seiliedig ar y dull Therapi Ymddygiad Gwybyddol y gellir ymddiried ynddo.

A Welsh adaptation of Living Life to the Full bhy Dr Chris Williams. Do you want to feel happier, find some me-time and overcome problems? Bywyd i'r Eitha' teaches you powerful welfare strategies based on Cognitive Behavioural Therapy (CBT) which may be trsuted.

£15.00
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol