Newydd yn Wel: yn Straen

Disgrifiad
Mae straen yn rhan annatod o fywyd. Rydyn ni i gyd yn ei gael. Meddyliwch am bwysedd gwaed. Os ydych chi'n fyw, mae gennych bwysedd gwaed. Os ydych chi'n fyw, mae gennych straen. Os yw'ch pwysedd gwaed yn mynd yn rhy uchel, dylech wneud rhywbeth yn ei gylch. Mae'r un peth yn wir gyda straen a bydd y llyfr hwn yn eich helpu i'w reoli.

A Welsh adaptation of Rheoli Straen gan Jim White.
£ 8.99
Uchafswm maint sydd ar gael.