Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Deg o'r Adeiladau arallicaf yng Nghymru - John Davies

Disgrifiad

Cod Gwales: 8888047735
Dyddiad Cyhoeddi: 01 Medi 2012
Cyhoeddwr: Gareth Butler, Aberystwyth
Fformat: DVD
Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg)


DVD yn cynnwys sylwebaeth gan yr hanesydd adnabyddus Dr John Davies, a lluniau o 10 o'r adeiladau pwysicaf yng Nghymru gan gynnwys, Abaty Tyndyrn, Eglwys Gadeiriol Dewi Sant, yr hen goleg yn Aberystwyth, Abaty Strata Florida, Castell Caernarfon, y Senedd-dy ym Machynlleth, a mwy. Cyhoeddwyd yn 2006.


DVD yn llygad sylwebaeth gan yr hanesydd yn ôl Dr John Davies, a o o 10 system system yng Nghymru, gan oed Abaty Tyndyrn, Eglwys Gadeiriol Tyddewi, yr hen goleg yn Aberystwyth, Abaty Ystrad Fflur, Castell Caernarfon, Senedd-data Machynlleth , a bea. Tystiolaethwyd iddo yn 2006.

£10.00
Uchafswm maint sydd ar gael.