Deg o’r Adeiladau Pwysicaf yng Nghymru - John Davies

Disgrifiad

Gwales Code: 8888047735
Dyddiad Cyhoeddi: 01 Medi 2012
Publisher: Gareth Butler, Aberystwyth
Fformat: DVD
Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg)


A DVD including a commentary by the well known historian Dr John Davies, and footage of 10 of the most important buildings in Wales including, Tintern Abbey, St David's Cathedral, the old college at Aberystwyth, Strata Florida Abbey, Caernarfon Castle, the Parliament House at Machynlleth, and more. Published in 2006.


DVD yn cynnwys sylwebaeth gan yr hanesydd enwog Dr John Davies, a lluniau o 10 o'r adeiladau pwysicaf yng Nghymru, gan gynnwys Abaty Tyndyrn, Eglwys Gadeiriol Tyddewi, yr hen goleg yn Aberystwyth, Abaty Ystrad Fflur, Castell Caernarfon, Senedd-dŷ Machynlleth, a mwy. Cyhoeddwyd gyntaf yn 2006.

£ 10.00
Uchafswm maint sydd ar gael.