Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Draig o'r Enw Môr

Disgrifiad

ISBN: 9781784617981 (1784617989)
Dyddiad cyhoeddi 17 Mawrth 2020
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Darluniwyd gan Andrea Grealy
Addasiad / Cyfieithwyd gan Aled Islwyn.
Fformat: Clawr Meddal, 210x148 mm, 64 tudalen
Iaith: Cymraeg

Cyfrol o 6 stori fer am ddraig las sy'n dod o'r môr i chwarae gyda phlant yr hosbis yn Nhŷ Hafan. Pwrpas y gyfrol, a ysgrifennwyd gan un o wirfoddolwyr Tŷ Hafan, yw addysgu plant ac oedolion am yr hyn sy'n digwydd yno.

A volume comprising 6 short stories for children about a blue sea dragon that comes to play with children at the Tŷ Hafan hospice. The book, written by a volunteer at the hospice, is aimed at educating children and adults alike about what happens there.

£4.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol