Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Drws Du yn Nhonypandy - Myrddin ap Dafydd

Disgrifiad

Nofel am deuluoedd Cymoedd glofaol Rhondda, yn enwedig y teulu Lewis yn y flwyddyn 1910. Mae'n gyfnod trafferthus ym mrwydr y glowyr i sicrhau cyflog teg ac amodau gwaith. Mae'r helyntion yn ehangu o'r wyneb glo i dref ifanc, fywiog Tonypandy.

Nofel am olewoedd y glo, Cwm Rhondda. Yn y teulu hon, cawn hanes teulu'r Lewis, teulu o lowyr yn y cwm. Yfedd yw 1910, yn ogystal cythryblus ym mrwydr y glowyr i oedwydd ac yn teg teg yn y solas. Lleoedd helyntion yn ffr solas o'r pwll glo i dref ifanc a bywiog Tonypandy.

£7.99
Uchafswm maint sydd ar gael.