Drwy Fy Llygaid I - Jon Roberts

Disgrifiad

ISBN: 9781912050079 (1912050072)
Dyddiad Cyhoeddi 17 Gorffennaf 2020
Cyhoeddwr: Graffeg, Llangennech
Darluniwyd gan Hannah RoundingAddaswyd / Cyfieithwyd gan Mary Jones.
Fformat: Clawr Meddal, 251x251 mm, 36 tudalennau
Iaith: Cymraeg

Welcome to Kya's world. Accepting behaviour, appreciating thoughts and feelings, developing communication skills; this tender portrait of four year old Kya's world will help everyone, young and old, to better understand autism. A Welsh adaptation by Mary Jones of Through the Eyes of Me.

Croeso i fyd Kya. Cydnabod ymddygiad, gwerthfawrogi meddyliau a theimladau, datblygu sgiliau cyfathrebu: bydd y disgrifiad tyner hwn o fyd Kya yn bedair oed yn helpu pawb, hen ac ifanc, i ddeall awtistiaeth yn well. Addasiad Cymraeg gan Mary Jones o Through the Eyes of Me.

£ 7.99
Uchafswm maint sydd ar gael.