Dwed Helô! / Dywedwch Helo! Linda Davick

Disgrifiad

ISBN: 9781784230647 Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2017
Cyhoeddwr: Dref Wen, Caerdydd
Darluniwyd gan Linda DavickAddaswyd / Cyfieithwyd gan Elin Meek.Addas ar gyfer oedran 0-5 neu Gyfnod Allweddol 1 Fformat: Clawr Meddal, 255x255 mm, 36 tudalennau
Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg)

Disgrifiad
Howdy! Helo! Mae'r llyfr lluniau cyfeillgar a hwyliog hwn yn dathlu mawredd cyfarchion. Gyda thestun zippy a lluniau beiddgar, afieithus, mae'r llyfr hwn yn dathlu'r nifer o ffyrdd rhyfeddol o ddweud helo wrth ffrindiau, teuluoedd, anifeiliaid anwes, unrhyw un a phawb! Addasiad Cymraeg o Say Hello gan Elin Meek.

Howdy! Hi! Hello! This friendly and fun picture book celebrates the greatness of greetings. With zippy text and bold, exuberant illustrations, this book celebrates the many wonderful ways to say hello to friends, families, pets, anyone and everyone! A Welsh adaptation of Say Hello by Elin Meek.
£ 5.99
Uchafswm maint sydd ar gael.