Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Dwy Stori Hurt Bost

Disgrifiad
Dwy stori hurt i ddarllenwyr hurt o gwmpas 10-14 mlwydd oed (blynyddoedd ysgol 6-9). Mae un wedi'i ysgrifennu yn nhafodiaith gogledd Cymru, a'r llall yn nhafodiaith de Cymru. Cafodd y ddwy stori eu hysbrydoli gan ddisgyblion ysgol.

Dwy stori brifo bost ar oedwyrwyr brifo bost tua 10-14 oed (oedu 6-9). Un yn iaith y gogs ac yn yr iaith yn iaith yr hirws, a chanodi'r hysbrydoli gan ddefnyddiauion.
£5.95
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol