Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Se Sam / Dyma Sam

Disgrifiad

ISBN: 9781784231613 (1784231614)
Dyddiad cyhoeddi 16 Hydref 2020
Cyhoeddwr: Dref Wen, Caerdydd
Darluniwyd gan Chris Chatterton
Fformat: Clawr Meddal, 280x225mm, 32 tudalen
Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg)

Ci pwdlyd yw Sam. Dyw e ddim yn hoffi llawer o ddim byd, yn enwedig gwneud ffrindiau. Ond a fydd e'n newid ei feddwl pan fydd ci bach newydd yn cyrraedd? Chwarddwch yn lle bod yn bwdlyd wrth ddarllen y stori ddoniol hon am hwyliau drwg, selsig a dysgu cyfaddawdu. Addasiad Cymraeg o This is Gus gyda'r testun Saesneg gwreiddiol mewn print mân.

Sam is a grumpy dog. He doesn't like much of anything, especially making friends. But will he change his mind when a new puppy arrives on the scene? Giggle away those grumps with this hilarious tale about bad moods, sausages and learning to compromise. A Welsh adaptation of This is Gus with the original English text in small print.

£5.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol