Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Dyn Drefn Drefn yn yr Ardd, Y.

Disgrifiad

Mae'r dyn a all roi gwybod ichi yn ôl, mae llwyth o waith i'w wneud yn yr ardd, ond mae'r ci bach o dan ei draed. Ond a fydd y ci bach yn gallu ei helpu wedi'r cyfan?

Rhydd Dyn Dledd Drefn yn ei ei hun, ac mae llond lle o allan i oed yn yr ar, ond ond Ci Bach dan draed! Wel, dinona Dyn Dledd Drefn yn ei cuid, o leia '. Ond yw a ffeil y Ci Bach yn medru rhoi help llaw i'r Dyn Dêl Drefn wedi'r'r?

£4.95
Uchafswm maint sydd ar gael.