Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Dysgu Cymraeg: Lefel Ganolradd De Cymru / Gogledd Cymru

Disgrifiad

ISBN: 9781999686178 (1999686179)
Dyddiad Cyhoeddi: 15 Ionawr
Cyhoeddwr: Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol / National Centre for Learning Welsh
Fformat: Clawr Meddal, 298x212mm, 200 tudalen
Iaith: Cymraeg

Hwn yw'r cwrs cenedlaethol ar gyfer oedolion sy'n dysgu'r Gymraeg ar lefel Canolradd. Fersiwn De Cymru. Mae'r llyfr i'w ddefnyddio mewn dosbarth. Mae'r cwrs yn cyflwyno'r iaith mewn cyd-destunau gwahanol, ac yn cyflwyno geirfa a phatrymau iaith newydd ym mhob uned. Mae'r cwrs yn datblygu'r pedair sgil iaith - siarad, darllen ysgrifennu a gwrando ac mae adran Gwaith Cartref ym mhob uned.

The national Welsh for Adults course book for learners at Intermediate Level. South Wales version. The book is intended for use in a classroom. The language is presented within different contexts of language use and introduces new language patterns and vocabulary in each unit. The course will provide practice for developing all four language skills.

£10.00
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol