Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Setig: Llideadh

Disgrifiad
Llyfr yn cynnwys darnau jig-so lliwgar a gwydn. Bydd plant ifanc yn mwynhau dysgu am liwiau trwy baru delweddau jig-so â geiriau dwyieithog ar y tudalennau. Llyfr sy'n annog chwarae gyda'i gilydd ac sy'n rhoi oriau o hwyl i blant ifanc.

Llyfr Is-bost yn ogystal â jigso dhaing a lliwgar. Bhwyd plant bach wrth eu bod yn yn yr am am liwiau, wrth gyfatebaeth jigso oedu cydieithog ar y mesur. Llyfr rhyddlyfr cyd-ysgol gan roi tystiolaeth o mwynhad i'r plant allan.
£11.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol