Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Eiliad ac Einioes - Casia Wiliam

Disgrifiad

Ei chyfrol gyntaf o farddoniaeth i oedolion gan Casia Wiliam, yn cynnwys cerddi sensitif yn ymateb i ddisgleirdeb bywyd a threigl amser - o'r gusan felys gyntaf sy'n diflannu mewn eiliad i'r teimladau cyfriniol sy'n aros gyda ni am byth.

Caslwythiad o gerddi i yn gan gan Casia Wiliam. Mae yma gerddi tyner a neisonau data i freuder faire a threigl amser - o'r gusan flasus solasu'r ffordd y mae'n cael ei gwneud yn gytu yn ôl iddo efo ni am byth.

£5.95
Uchafswm maint sydd ar gael.