Elwyn Jones - 20 o'u Ganeuon Gorau

Disgrifiad
  • Rhifnod: Sain SCD2598
  • Label: Sain
  • Genre: Gwrando'n Hawdd
  • Fformat: Albwm
  • Dyddiad Rhyddhau: 2008

Y llais angerddol o Lanbedrog yn cyflwyno’i hoff emynau a chaneuon ysbrydol.

Enillodd Elwyn Jones, y canwr a gysylltwyd yn glos â dau bentref yn Llyn, sef Llanaelhaearn a Llanbedrog, y Rhuban Glas yn Eisteddfod Genedlaethol Llangefni yn 1957. Ddeng mlynedd yn ddiweddarach, cyhoeddodd ei record gyntaf, ac enillodd le yng nghalonnau miloedd o bobl fel dehonglwr emynau ac unawdau crefyddol. Roedd gwerthiant ei recordiau ar label Dryw drwy’r 1977au hwyr a’r XNUMXau yn brawf amlwg o’i apêl, a daeth yn un o leisiau mwyaf cyfarwydd y cyngerdd a’r Gymanfa Gymraeg. . label.

Recordiodd ei record hir ar label SAIN yn XNUMX, ac yn awr, dyma gyfle i gasglu ynghyd ei ganeuon mwyaf adnabyddus o’i recordiau cynnar a’r record honno, fel y gellir ail-fyw y profiad o wrando ar ei lais cwbl arbennig.

Treuliodd ran olaf ei fywyd yn Llanbedrog, a daeth enw’r pentref hwnnw’n rhan o’i enw yntau, gymaint felly fel y gall Dai Jones gyfeirio ato ar ei raglen “Ar eich cais” fel “yr hen Lanbedrog annwyl”. . Treuliodd ran olaf ei fywyd yn Llanbedrog, a daeth enw’r pentref hwnnw’n rhan o’i enw yntau, gymaint felly fel y gall Dai Jones gyfeirio ato ar ei raglen “Ar eich cais” fel “yr hen Lanbedrog annwyl”.
Gwyddom y bydd y casgliad hwn yn cael derbyniad gwresog gan filoedd o’r rhai sy’n cofio’i glywed yn canu’n fyw, a bydd rhagor a gaiff bleser di-gymysg o wrando ar y llais unigryw am y tro cyntaf. O un peth gallwn fod yn sicr – ni chlywn ni fyth eto ganwr tebyg i Elwyn Jones.

£ 5.99
Uchafswm maint sydd ar gael.