Enwau Tai a Ffermydd Bont-Goch (Elerch), Ceredigion / The House and Farm Names of Bont-Goch (Elerch), Ceredigion Richard E. Huws

Disgrifiad

ISBN: 9781784614911 Dyddiad Cyhoeddi: Awst 2017 Cyhoeddwr: Richard Huws
Fformat: Clawr Meddal, 210x148 mm, 104 tudalennau
Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg)

Disgrifiad
Astudiaeth o enwau tai diflanedig a holl dai a ffermydd presennol cymuned Bont-goch (Elerch) yng ngogledd Ceredigion gyda 75 o luniau, y mwyafrif mewn lliw. Mae'r testun yn Gymraeg. Cyhoeddwyd gan yr awdur gyda chymorth Cronfa Eleri. Cyflwynir unrhyw elw i Ambiwlans Awyr Cymru.

A study of the place-names of the vanished dwellings and all the present house and farm names in the community of Bont-goch (Elerch) in north Ceredigion, with 75 photographs, mainly in colour. The text is in Welsh. Published by the author with the support of Cronfa Eleri. Any profit will be donated to the Wales Air Ambulance.
£ 9.99
Uchafswm maint sydd ar gael.