Yr Eryr - Gareth W. Williams

Disgrifiad

ISBN: 9781785622465 Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2018
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 196x128 mm, 208 tudalennau
Iaith: Cymraeg

Disgrifiad
Mae corff wedi ei ganfod mewn wal yn y dref a rhywun wedi saethu at long bleser Môr-forwyn y Berig, un o'r busnesau bach yn y dref hunangynhaliol hon. Pan fo nodiadau amwys yn dechrau cyrraedd Goss drwy'r post, mae'r bygythiad yn bersonol. Oes cysylltiad â'r helbulon a fu?

A body has been found in a wall in the town and someone has shot at the pleasure boat Môr-forwyn y Berig, one of the town's self-sufficient small businesses. When Goss starts receiving letters in the post, the threat becomes personal. Are there connections with past troubles?
£ 8.99
Uchafswm maint sydd ar gael.