Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Ffi-Ffi a'i Ffrindiau (2) - Ffi-Ffi'r Rheolwraig a straeon eraill

Disgrifiad
  • Rhifnod: SAIN DVD 045

MABOL GIAMOCS Dewch am dro i ardd arbennig Ffi-ffi a'i ffrindiau i fwynhau 5 stori newydd sbon llawn hwyl. FFI-FFI'R RHEOLWRAIG Mae Ffi-ffi yn helpu Pabi i ofalu am y siop, ac mae Cog Gwsberen yn helpu trwy dosbarthu'r nwyddau i'r cwsmeriaid. Buan iawn y mae Ffi-ffi yn sylweddoli nad yw rhedeg siop mor hawdd ag y mae'n erdych, yn arbennig pan fo Cog mor ddryslyd Hwre, dyma ddiwrnod y Mabolgampau, ac mae Picwn yn benderfynol o ennill pob cystadleuaeth doed a ddelo. Ond nid yw pethau yn mynd fel y mae o'n dymuno bob amser!! TRUENI DROS GWENNI Yn anffodus mae'r glud ar we Gwenni wedi mynd yn hen ac yn fudr. Ond pan fo Picwn yn ceisio helpu trwy defnyddio mêl fel glud newydd, mae Gwenni yn dal pry go fawr!! FFI-FFI-FFO-FFYM Ar ôl clywed Ffi-ffi yn adrodd hanesion ar gawr, mae Cog Gwsberen yn awyddus i rannu'r stori efo pawb, ond dychrynodd pan welodd ôl traed anferth yn yr ardd. Tybed oes 'na gawr yng ngardd y ffrindiau? PICWN Y PENCAMPWR Trawodd Llusgwn bysen i mewn i dwll yr ardd gyda darn o bren yn ddamweiniol. Yn sydyn cafodd Picwn syniad, beth am gael cystadleuaeth? Wrth gwrs roedd Picwn yn disgwyl ennill bob tro. DEUNYDD YCHWANEGOL * Gêm Ff-ffi * Cân Ffi-ffi Hyd - Tua 50 munud. Iaith - Cymraeg. Lliw - Lliw Llawn. Tystysgrif - Uc

£4.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol