Ffi-Ffi a'i Ffrindiau (4) - Ffair Gardd Tusw - Siop y Pethe
Rholiwch y ddelwedd drosodd i chwyddo
Ffi-Ffi a'i Ffrindiau (4) - Ffair Gardd Tusw - Siop y Pethe

Ffi-Ffi a'i Ffrindiau (4) - Ffair Gardd Tusw

£4.99
FFAIR GARDD TUSW Mae Ffi-ffi a'i ffrindiau wedi penderfynnu cynnal ffair ac mae pawb yn ceisio'i wneud yn ddiwrnod i'w gofio. MAWR, MWY, MWYAR Mae llus ymhobman yng ngardd Briallen a Fioled, ac mae Ffi-ffi a Bwmbwl yn cynnig eu clirio. Ond maent yn gwneud mwy o lanast oherwydd eu bod yn cael gymaint o hwyl. Gwyliwch ddillad gwely glân Briallen...wps, rhy hwyr!!! DAWNS LLYGAD Y DYDD Mae Ffi-ffi a'i ffrindiau yn gobeithio cynnal eu dawns llygad y dydd flynyddol yn yr ardd, ond mae'n fwdlyd iawn yno. Tybed all Ffi-ffi feddwl am syniad i sicrhau bod y ddawns yn parhau? ACHUB LLUSGWN Mae Picwn wedi sylwi ar afal blasus ac aeddfed ar y goeden. Mae eisiau'r afal ei hun cyn bod y Tots yn ei weld, ond mae llusgwn yn mynd yn sownd yn y goeden. Tybed neith Picwn gyfaddef ei fod wedi cael ei drechu, a gofyn i Ffi-ffi a'i ffrindiau am help? Y GÊM FAWR Mae Cog wedi cytuno i chwarae pêl-droed yn erbyn Picwn a Llusgwn. Mae Bwnbwl wedi dychryn gan nad yw'n medru chwarae'n dda iawn. Fydd o'n well ar ôl cael eihyfforddi gan ffi-ffi? DEUNYDD YCHWANEGOL *Gêm gyfrif *Cân i'w chyd-ganu Hyd - Tua 70 munud. Iaith - Cymraeg. Lliw - Lliw Llawn. Tystysgrif - Uc
  • Pris cludiant arferol yw £3.95, gyda dosbarthiad AM DDIM ar gyfer pob archeb dros £75