Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Ffrindiau - 18 o Ganeuon Newydd i Blant

Disgrifiad

Pecyn adnoddau cerddoriaeth dwyieithog, sef llyfryn yn cynnwys casgliad amrywiol o ddeunaw cân newydd gyda chyfeiliant piano a gitâr gan gyfansoddwyr cyfoes ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 1, Nodiadau Athrawon yn cyflwyno syniadau ar gyfer gweithgareddau ystafell ddosbarth cerddorol ymarferol, ynghyd â CD o'r caneuon a berfformiwyd. gan Angharad Llwyd ac Arwel Wyn Roberts.

Pecyn adnodd cerdd dwyieithog, sef. o'r awyr yn cael eu hunain heb Angharad Llwyd ac Arwel Wyn Roberts.

£14.99
Uchafswm maint sydd ar gael.