Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

#Futuregen, Gwersi o Wlad Fach

Disgrifiad

ISBN: 9781603589604 (1603589600)
Dyddiad Cyhoeddi: 04 Mehefin 2020 -
Cyhoeddwr: Cyhoeddi Chelsea Green
Fformat: Clawr caled, 178x127 mm, 144 tudalen
Iaith: Saesneg
Awdur: Jane Davidson

Dyma'r hanes y tu cefn i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015, a'i ddichonolrwydd fel model i wneuthurwyr polisi ledled y byd.

The inside story behind Wales' unprecedented Wellbeing of Future Generations Act and its potential as a model for policy makers worldwide.

£14.99
Uchafswm maint sydd ar gael.