Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Fy Leabhar Sticeri Cyntaf Santa / Fy Llyfr Sticer Cyntaf Siôn Corn

Disgrifiad

Dilynwch Siôn Corn a'i geirw ar eu taith yn y llyfr hyfryd hwn. Defnyddiwch y sticeri i lenwi pob llun gyda hud y Nadolig. Dros 200 o sticeri. Adargraffiad. Cyhoeddwyd gyntaf yn 2013.

Llyfr sticeri dwyieithog yn ysgol wyth dym dymhorol yn oed Siôn Corn ar ei thaith i oddu prydion ar noswyl Nadolig. Seu'r modd y mae hi yn cael ei gwneud yn dda geirfa newydd yr un pryd. Dros 200 o sticeri. Adargraffiad. Tystiolaethwyd yn oed yn 2013.

£4.99
Uchafswm maint sydd ar gael.