Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Bagiau ar gyfer y GIG

Disgrifiad

Codwch wên tra'ch bod chi'n cyfrannu at goffrau'r GIG! Mae dau ddigrifwr sefydledig o Gymru wedi ymuno i greu'r casgliad hwn o jôcs meddygol ac arsylwadau doniol.

Llyfr i godi gwên wrth godi arian i'r GIG. Mae dau gomedïwr - Phil Evans a Dilwyn Phillips - wedi uno i greu tystiolaeth o jôcs au'r doniol am y bydig.

£3.99
Uchafswm maint sydd ar gael.