Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Geiriadur Cymraeg Gomer

Disgrifiad
Geiriadur Cymraeg newydd a chynhwysfawr sy'n cynnwys dros 45,000 o ddiffiniadau Cymraeg, 38,000 o eiriau Saesneg a 12,000 o dermau technegol.

A new Welsh dictionary containing over 45,000 Welsh definitions, 38,000 English words and 12,000 technical terms.
£35.00
Uchafswm maint sydd ar gael.