Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Geiriadur Cynradd Gomer

Disgrifiad
Geiriadur Cymraeg wedi'i ddarlunio'n lliw bywiog sy'n cwrdd â gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2, sy'n cynnwys diffiniadau 3,000 a darluniau lliw bron i 250 ynghyd ag adran gynhwysfawr Saesneg - Cymraeg, nodiadau gramadeg a rhai rhestrau defnyddiol. Adargraffiad; a gyhoeddwyd gyntaf yn 1999.

A lively colour illustrated Welsh dictionary that meets the requirements of the National Curriculum for Key Stage 2 pupils, comprising 3,000 definitions and nearly 250 colour illustrations together with a comprehensive English - Welsh section, grammar notes and some useful lists. Reprint; first published in 1999.
£13.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol