Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Y Geiriadur Mawr - H. Meurig Evans, WO Thomas

Disgrifiad

ISBN: 9780850884623 Dyddiad Cyhoeddi Mai 2019
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Caled, 225x143 mm, 374 tudalennau
Iaith: Cymraeg

Disgrifiad
Y trydydd argraffiad ar hugain o eiriadur Cymraeg-Saesneg / Saesneg-Cymraeg hynod boblogaidd sy'n ymgorffori termau Cymraeg hen a newydd, ynghyd â rhestrau defnyddiol o enwau personol a lleoedd, anifeiliaid, adar a physgod, planhigion, blodau a ffrwythau. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1958.

The twenty third edition of a highly popular Welsh-English/English -Welsh dictionary incorporating old and new Welsh terms, together with useful lists of personal and place names, animals, birds and fish, plants, flowers and fruits. First published in 1958.
£19.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol