Gethin Nyth Brân - Siop y Pethe
Rholiwch y ddelwedd drosodd i chwyddo i mewn
Gethin Nyth Brân - Siop y Pethe

Gethin Nyth Brân

£5.99

ISBN: 9781845276249

PDyddiad ublication Medi 2017
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst

Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm, 176 tudalennau

Cofiant cynhwysfawr ac arloesol am fywyd a gwaith y bardd, y llenor a'r ysgolhaig T. Gwynn Jones (1871-1949).

A pioneering and comprehensive biography of the life and work of poet, writer and scholar T. Gwynn Jones (1871-1949).

♥ Llyfr y Mis i Blant: Awst 2020 Croeso i fyd Sara Mai, lle mae glanhau pw eliffant yn apelio lot mwy na mynd i'r ysgol, a ble mae'n llawer haws deall ymddygiad arth o Dde Affrica na merched eraill Blwyddyn 5. Bydd yn barod i chwerthin a chrio wrth i Sara Mai rannu hanes ei bywyd gyda ni; o'r jiraff sydd ofn uchder, i eiriau sbeitlyd amser chwarae, a'r frwydr anferth i achub y peth pwysicaf yn ei bywyd.<br><br> Welcome to Sara Mai's world, where cleaning elephant droppings appeals much more than going to school, and where it's far easier to deal with the behaviour of a South African bear than her peers in Year 5. Be ready to laugh and cry with Sara Mai as she shares the ups and downs of her life with you. Llyfr Plant y Mis: Hydref 2017
Nofel ffantasi gyffrous sy'n plethu dau fyd amser Calan Gaeaf. Mae bywyd ym Mhontypridd yn ddiflas i Gethin. Mae bob amser yn ffraeo gyda'i fam, nid oes gan Caitlin ddiddordeb ynddo ac mae'r 'Trist Trist' yn bwriadu ei boeni. Ond, yn dilyn parti Calan Gaeaf, mae'r cyffro'n dechrau wrth iddo gael ei hun yn symud yn ôl mewn amser i 1713.

Nofel ffantasi bywydona plethu dau fyd. Mae yn yn boen i Gethin, 13 oed, ym Mhontypridd. Mae e'n ffraeoachain fam o hyd, does gan Caitlin mheaethau'n rhydd, ac mae Tri Trist yn yn ei blagio. Diflas, diflas. Ond, yn y parti parti yng nghartref Caitlin ar noswyl Calan Gaeaf, mae cais Gethin yn troi ben i waered, acighinn deffro dinas byd yn y yw 1713.
  • Dosbarthiad safonol yw £3.95, gyda dosbarthiad AM DDIM ar gyfer pob archeb dros £75